Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Üye Ol

Hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü ilerlemek için sizinle birlikte emek verebiliriz. Derneğimizin amaçlarını benimseyen herkes aramıza katılabilir. Aşağıdaki link üzerinden bize katılarak derneğimizin faaliyetlerine destek olabilirsiniz.

Dernek amacımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sizinle sağlayabiliriz. Derneğimizi destekleyeceğiniz en önemli konu bağış yapmanız. Derneğimizin işlevlerini yerine getirebilmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara destek olmak amacıyla aşağıdaki link üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Gönüllü Ol

Risk altındaki çocuklar ve çevresindeki yetişkinler için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sizin de gönüllü olmanız ile birlikte güçlendirebiliriz. Derneğimizin işlevlerini yerine getirebilmemiz için sizin deneyimlerinize ihtiyaç duyuyoruz. Aşağıdaki link üzerinden bize katılabilirsiniz.

Çocukların Temel Haklarına Erişimini

Önemsiyoruz

Önemsiyoruz Derneği, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.

.org Önemsiyoruz

Son Haberler

Bizlerle ilgili son haberler burada listelenmektedir.