Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Nedir?

AÇGR Eğitmen Eğitimi

Anne – Çocuk Gelişim Rehberliği Programı hakkında bilgi veren ve katılımcıların uygulayıcı olarak yetkinlik kazanmasını sağlayan eğitmen eğitimidir.

 

–  Ceza infaz kurumlarında uygulanacak Ebeveyn-Çocuk Gelişim Rehberliği Programı hakkında bilgi edinilir.

–  Ebeveyn çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek ve güven ilişkisini desteklemek, annelerin ebeveynlik becerilerini artırmak, annelerin diğer annelerle arasındaki destek mekanizmasını güçlendirmektir.

–  Annelerin birbiriyle olan paylaşımlarını artırmak ve grup davranışlarına teşvik etmek, annelerin ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır.

–  Sahada çalışan ekip bir liderden ve en az iki üyeden oluşur. Eğitmen eğitimi alan kişi yeterliği varsa ekibin lideri olarak programı uygular. Eğitmen eğitimi alan kişi yeterliği yoksa ekibin üyesi olur ve programı lider eşliğinde uygular.

Lider olabilmek için psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyoloji alanlarında lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir. Ekip üyeleri; alanın gerektirdiği hassasiyetin farkında, iletişim becerisi güçlü, klinik tanısı bulunmayan, alanda çalışmaya istekli kişilerdir.

 

KURUM ÖZELİNDE FAYDA

Etki odaklı bir sosyal projede, kurum çalışanının aktif rol alması sağlanarak, kurumsal gönüllülük kavramına nitelikli bir örnek oluşturulur.

 

ORTAM VE EKİPMAN

– Eğitmenlerin çember şeklinde oturabileceği bir alana ihtiyaç vardır.

– Kişi sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

– Kalem, kağıt, müzik aletleri gibi detaylar program öncesinde paylaşılacaktır.

 

YÖNTEM

 

Eğitim süresi 12 saattir, en az 2 günde gerçekleşir. Eğitimin ilk günü eğitmenlerin iletişim becerilerini destekleyecek bilgilendirmeler yapılır. İkinci gün her haftaya ait atölye çalışmaları eğitmenlerle birlikte deneyimlenir ve değerlendirilir.