Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Çocuklar genellikle reklamlarda, marketteki raflarda, evde hijyenik pedleri gördükleri zaman merak edip “Anne baba bu nedir?” diye sorarlar. Peki, biz bu meraklı soruları nasıl yanıtlayacağız? Oğlumuza veya kızımıza ne cevap vereceğiz? Günümüzde ve kültürümüzde ne yazık ki tabu olarak kabul

Çocuğa duyulan sevgi hayatın bir parçası olan ve yaşadığımız dünyayı güzelleştiren duygulardan biridir. Çocuklar için en çok değer verilen, sevgiyi hissettirmekten kaçılmayan bireyler oldukları söylenir. Sevgiyi ifade ederken yaşadığımız toplumun alışkanlıkları, kültürel katmanlar ve yaygın inanışların etkisinde kalmak mümkündür. Ailelerin

Şiddet döngüsü, bireyin belirli bir dönemde şiddeti öğrenmesi ve şiddetin tekrar ederek nesilden nesile aktarılması ile oluşur. Şiddeti davranış biçimi haline getirmiş bir birey büyük olasılıkla şiddeti olağan davranış olarak görecek hatta bilinçli yapmadığını yahut kontrol edemediğini iddia edecektir. Çocuk

Ebeveyn tutumları çocukların kişilik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ebeveynlerin doğru ölçüde uyguladıkları sürece çocuklarının yaşamına katılım göstermeleri, onlara destek olmaları, onları koruyup kollamaları çocuklar için oldukça olumlu bir durumdur. Öte yandan ebeveynler aşırı korumacı davranabiliyor ve bir helikopter gibi

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi maksadıyla, mücadele amaçlı oluşturulmuş sözleşmedir. Sözleşme Avrupa Konseyi öncülüğünde 11 Mayıs

Çağımız ilerledikçe biz insanlar değişiyoruz ve bizimle birlikte bakış açımız da değişiyor. Büyüklerimizden dinlediğimiz ebeveyn-çocuk ilişkileriyle günümüzü karşılaştırdığımızda aradaki farklılıkları ve değişimleri rahatlıkla gözlemleyebiliriz. “Ben çocuğumla arkadaş gibiyim.” cümlesini çevremizde bir övgü olarak kullanıyor ya da duyuyor olabiliriz. Fakat ebeveynlerin çocukları