Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Nedir?

Bir Kucak Oyuncak

Bir Kucak Oyuncak Projesi, Türkiye’deki ceza infaz kurumlarında annesi ile birlikte yaşayan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara oyun kiti ve annelere yönelik eğitici içerikler ulaştırmayı hedefler. Çocuk doğduğu andan itibaren, çevresindeki yetişkinlerin hal, tavır ve durumlara karşı verdiği tepkileri kendisi için bir rol model olarak kaydeder ve yaşamına uygular. Erken dönemde en anlamlı ilişki olarak kabul edilen çocuk-bakım veren ilişkisi ise çocuğun ileriki yaşamında kuracağı yetişkin ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir toplumdan söz edebilmek, çocuğun erken dönem deneyimlerindeki iyileştirmelerle mümkün olabilmektedir.
Çocukta, toplumsallaşmanın ilk açığa çıktığı yer oyun deneyimlerine dayanır. Oyun, çocuklar için fiziksel dünya ile temasın hassasiyetini koruyan, bu teması daha da tesirli kılan ve çocuğun dış dünyayı anlamlandırmasına süreç içinde katkı sunan bir gerçekliktir. Önemsiyoruz, yaşadığı mekânın koşulları ele alındığında 0-6 yaş aralığındaki bu çocukların fiziksel dünya ile temasının kısıtlı olmasından yola çıkarak, dış dünya ile bağını geliştirmesi için oyun ve oyuncağın önemini projenin doğuş ihtiyacı olarak tanımlamaktadır.

Bir Kucak Oyuncak projesi kapsamında; profesyonel tasarımcılar, uzman psikologlar, oyun terapistleri, öğretmenlerin bulunduğu 40’dan fazla gönüllüden oluşan Önemsiyoruz ekibi, çocukların akranlarıyla eş gelişim göstermesi adına onlar için oyuncaklar ve annelere yönelik eğitici içerikler geliştirmiştir. Ürünler Ceza İnfaz Kurumu materyal sınırlandırmaları göz önüne bulundurularak tasarlanmıştır. Tasarlanan oyuncaklar ile çocuğun çevresini tanıması, dünyayı anlamlandırması, duygularını öğrenmesi, tepkilerini ifade etmesi, diğer insanlarla iletişim ve işbirliği içinde olması, sorumluluk duygusunu tanıması, ebeveyn-çocuk arasındaki bağın kuvvetlenmesi, çocuğun birey olduğunu fark etmesi ve oyun ile öğrenmeyi deneyimlemesi hedeflenir.

“Koşullarından bağımsız, oyuncak her çocuğun hakkıdır” diyerek, özel durumu olan çocukların akranları ile eş gelişim göstermelerine destek olma, fırsat eşitliği sunma ve çocuklara gelişiminde tamamlayıcı rol oynayan ürünler ulaştırarak, aşağıdaki sosyal etki konularına hizmet edilir.

• Annenin kendini daha yeterli hissetmeye başlaması ile anne-çocuk bağını kuvvetlendirmek.
• Çocuğun birey olduğunu fark etmeye başlaması ve ifade gelişimi sayesinde özgüveninin artması.
• Oyun ile öğrenmeye araç oluşturarak çocuğun ihtiyaçlarının görünür hale gelmesini sağlamak.
• Anneler arası etkileşimi pozitif yönde geliştirmek.

Destekleriniz Sayesinde Askıya Çıkan Oyuncak Sayısı

14

Top Renkler & Sayılar

Top, göz alıcı renkleri ve hareket halindeyken çıkardığı ses ile çocuğun dikkat gelişimine katkıda bulunur, her aşamada çocuğun hayal gücünü uyarır. 0-6 yaş aralığındaki ileri süreçte çocuğun sayıları, ana ve ara renkleri öğrenmesine katkıda bulunur.

9

Top Doğa & Hayvanlar

Top, çocuğun doğa ve hayvanlar ile ilgili temel bilgileri edinmesine yardımcı olur. Aktif bir oyuncak olması sebebiyle çocuğun fiziksel aktivitelerini geliştirir. Topların tutma kuşakları, kavrayışı ve anne ile oyun oynamasını kolaylaştırır.