Bizden Haberler

Matters Dijital Kooperatif

Kariyer, istihdam, dayanışma temelli projenin amacı bağlayıcı nedenlerle evde çalışmak durumunda olan ya da istihdama katılmak için bilgi ve beceri eksikliği olan en az lise mezunu 18 – 50 yaş arasındaki kadınların iş piyasasında rol alması için geliştirilmiş bir dijital istihdam platformu projesidir. Kırılgan gruplar istihdama katılırken, teknoloji ile ilişkilenecek olanaklar ve psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleyecek imkanlar sağlar. Projede dijital ortamda senkron ve asenkron eğitimler ile ölçeklenebilir, güvenilir, esnek ve maliyet avantajlı bir insan kaynağı havuzu oluşturmayı hedefliyoruz. Daha fazla bilgi yakında dijitalistihdam.org adresinde.

Bir cevap yazın