Bizden Haberler, Genel

STGM’nin Yürüttüğü “Katılım Hakkı” Eğitim Dizisi Tamamlandı

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Katılım Hakkı eğitim dizisinin katılımcılarından biriydik. Eğitim Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üç bölüm olmak üzere Ankara’da gerçekleşti.

Eğitimin ilk bölümünde katılım hakkının çeşitli boyutlarına ve karar alma süreçlerine nasıl katılacağımıza ilişkin teorik ve pratik bağlamda bilgi edindik, yerel ve küresel düzeyde deneyimler üzerinden konuştuk. Eğitimin ikinci bölümü, “Araştırma, Savunuculuk ve Katılım” odağında gerçekleşti. İkinci eğitimde; savunuculuk, kampanya, lobi teknikleri, kanıt temelli savunuculuk ve araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi edindik, yapılan atölye çalışmaları ile bu bilgileri pekiştirdik. Eğitimin son bölümü ise “İletişim” odağında gerçekleşti. Eğitimde, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri geleneksel ve dijital iletişim araçları ile en verimli şekilde ulaştırmanın yöntemlerini öğrendik.

Eğitim süresince, faaliyetlerimize birçok açıdan katkı sağlayacak bilgiler ve bireysel kazanımlar edindik. Bu kazanımların bize daima rehber olacağını düşünüyoruz. Eğitime katılan diğer sivil toplum örgütleri ile tanışmak, birbirimize sarılmak ise bize çok iyi geldi. Eğitimde bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm eğitmenlere ve eğitimi gerçekleştiren STGM ailesine teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın