Bizden Haberler, Genel

STGM’nin Yürüttüğü Katılım Hakkı Eğitimindeydik

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Katılım Hakkı eğitim dizisinin katılımcılarından biriyiz. Katılım Hakkı Eğitimi STÖ’lerin katılım hakkının çeşitli boyutları konusunda bilgi birikimlerini ve karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini artırmayı, ikinci eğitim Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi katılım aracı olarak bu konularda STÖ’leri güçlendirmeyi ve üçüncü eğitim ise STÖ’lerin iletişim araçlarını katılım için etkin bir şekilde kullanabilmelerine destek olmayı hedefliyor.

Eğitimin ilk bölümü 20- 23 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Eğitimin ilk günü “Sivil Toplum ve Hak Temelli Yaklaşım” ve “Karar Alma Süreçlerinde Sivil Toplum Katılımı” oturumları ile “hak temelli yaklaşım” kavramını irdelendi, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımına imkan sağlayan süreçler konuşuldu. Eğitimin ikinci gününde katılım süreçlerinin yerel ve küresel olanakları üzerinde duruldu. “Kente Katılım: Mevzuatta ve Fiiliyatta Hemşehrilik” ve “Uluslararası Belgelerde STÖ’lerin Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü” oturumları ile katılımın yasal ve pratik boyutlarına ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına yer verildi. Eğitimin üçüncü gününde yer alan “Örgüt içi Katılım” oturumunda sivil toplum örgütlerinde sosyokrasi kavramlarına ilişkin bilgi verildi, katılımcı sivil toplum temsilcileri kendi örgüt içi katılım süreçlerine dair deneyimlerini paylaştı. Katılım süreçlerini örnekler üzerinden değerlendirmek üzere ekoloji, çocuk ve LGBTİ alanından konuşmacıların katılım deneyimlerini paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Eğitimin son gününde eğitime katılan sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı “Sivil Toplumda Deneysel Katılım Çalışması Atölyesi” gerçekleştirildi.

Eğitim süresince katılım süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bağlamda bilgi edindik, yerel ve küresel düzeyde deneyimler üzerinden konuştuk ve son gün gerçekleşen atölye ile katılım sürecine dair deneyim edindik. Eğitimin ikinci bölümü “Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi” odağında 10-13 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek.

Bir cevap yazın