Bizden Haberler

UTAK 2018’in Poster Katılımcılarından Biriydik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bu yıl “Tasarım ve Umut” temasıyla üçüncüsü gerçekleşen Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansına katıldık.

Son yıllarda gerçekleşen küresel ve yerel olayların toplumsal ve bireysel ölçekte güvensizlik ve kaygı uyandırıyor. Bu noktada yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirmek, insan ve insan yapımı çevre arasındaki ilişkiyi kuran en temel unsur olan tasarım bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bireysel ve toplumsal olarak değişime ön ayak olmak, değişim için ise önce umut etmek sonra tasarlamak gerekiyor.

Bu doğrultuda UTAK, tasarımcı, araştırmacı, eğitimci, öğrenci, kurum ve kuruluşlara : tasarım, yaratıcılık, yenilikçilik ve toplumsal ölçek kesitinde umut nasıl bir işlevselliğe sahiptir, nelere yön verebilir?, toplumsal esenlik ve bireysel iyi oluş bağlamlarında ve tasarım kesitinde umut kavramının nasıl bir rolü vardır? mesleki ve akademik bağlamda tasarım alanının geleceği için umut ne ifade etmektedir? sorularını sordu.

Bu doğrultuda yolun başından beri umuttan beslenen tasarım yaklaşımı benimsediğimiz, Bir Kucak Oyuncak projesi ile UTAK’ın poster katılımcılarından biri olduk, ziyaretçilere Bir Kucak Oyuncak’ı anlattık.

Üç gün süren konferans boyunca, tasarımda işbirliği, yeni kolektif yaratıcılık toplumsala dönüş mü?: Türkiye’den alternatif pratikler, olumluyu tasarlamak: yaşam kalitesini yükselten kullanıcı deneyimi, tasarım ve anlatı, tasarım tarihinden gündelik hayata, çocuklar ile çocuklar için tasarım: hayalleri anlamak ve tasarımla anlatmak, eğitimde umut başlıklı oturumlarda alandaki bildiri ve vaka çalışmalarını dinledik.

Çocuklar için Empatik Tasarım çalıştayına katılarak, çocuklar için tasarım yaparken çocukların sürece nasıl ve ne ölçüde dahil edilebileceğini, çıktıların tasarım çıktısına nasıl etki edeceğini öğrendik. Çocuklar için en iyi olanı tasarlamaya, öğrenmeye devam ediyoruz.

Bildiri kitabını okumak için tıklayın.

Bir yanıt yazın