biz, önemsiyoruz…

org

Çocukların ve Kadınların

Temel Haklarına Erişimini Önemsiyoruz

Önemsiyoruz Derneği, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz 

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişti bir dünyaya ulaşmak, her kadının ve çocuğun kendi yaşamı için karar verici olmasını sağlamak. 

Misyonumuz 

Kadınların, çocukların ve çevresindeki yetişkinlerde temel haklara erişim konusunda farkındalıklarını artırmak, çocukların ve kadınların çevresindekilerle kurduğu bağı kuvvetlendirmek amacıyla ruh sağlığı, müzik ve tasarım alanlarından faydalanarak sosyal etki odaklı faaliyetler gerçekleştirmek, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum ile işbirliği yaparak ortaya çıkan sosyal etki yaygınlaştırmak.

Etki odaklı projelerde özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına tamamlayıcı hizmet sunar, iyilik için yapılan faaliyetleri önemseriz.

* Sosyal proje tasarımı ve yönetimi
* Sosyal fayda için ürün geliştirme
* Gönüllülük eğitimleri
* Eğitmen eğitimleri
* Görselleştirme danışmanlığı

Açık iletişim kurarak, birlikte üretmenin gücüne olan inancımızla katılımcı bir yöntemle tasarlar, üretir, destekler ve tüm bu eylemlerdeki süreç yönetimini gerçekleştiririz.
Gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetler öncesinde bir zaman çizelgesi hazırlar ve takvimlendirme yaparız. Tüm proje ve faaliyetler gerçekleştirilirken sistemli ve planlı ilerleriz. Belirli günler ve haftaları önemser, günü anlam ve önemine ilişkin kamu spotlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan yayınlarız.
İşbirlikçi ya da ortaklarımızın ilke ve değerlerine saygı duyar ortak çalışma prensibi belirleyerek eyleme geçer planlamalarımıza sadık kalarak çalışmalar yürütülür.
Önemsiyoruz, kadınların ve çocukların temel haklarına erişmesi için emek veren ekibi, danışmanları ve gönüllüleri ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, özel sektör, sosyal girişimler ve bireylere aşağıdaki alanlarda hizmet verir.

* Çocuk, Yetişkin ve Eğitmenler için Atölye Gelistirme ve Uygulama
* Sosyal Proje Tasarımı ve Yönetimi
* Çocuk ile temasi olan aktörlere yönelik eğitici eğitimleri
* Risk altındaki çocuk ve kadınların iyi oluş hallerini desteklemeye yönelik program geliştirme ve uygulama

Çocukların ve kadınların temel haklarına eriştiği bir dünya hayalimize ortak olmak için:

* Gönüllü olarak bize katılabilir,
* Bağış yaparak destek olabilir,
* Ortak proje ve faaliyet geliştirmek için iletişime geçebilirsiniz.