Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Çocukların Temel Haklarına Erişimini

Önemsiyoruz

Önemsiyoruz Derneği, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini destekleme; bu alanlardaki ihtiyaçlarını tespit etme, bu ihtiyaçlara yönelik önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, geliştirme projeleri üretme; yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve uygulama amacıyla kurulmuştur.

biz Farklılıklarımız

Ne Yaparız?

Etki odaklı projelerde özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına tamamlayıcı hizmet sunarız.

Sosyal proje tasarımı ve yönetimi

Sosyal fayda için ürün geliştirme

Gönüllülük eğitimleri

Eğitmen eğitimleri

Görselleştirme danışmanlığı

biz Farklılıklarımız

Nasıl Yaparız?

Açık iletişim kurarak, birlikte üretmenin gücüne olan inancımızla katılımcı bir yöntemle tasarlar, üretir ve yönetiriz.
biz Farklılıklarımız

Ne Zaman Yaparız?

Verilen hizmetin sistemli ve planlı ilerlemesini önemseriz. Hizmet verilen kurum ile yapılan anlaşma gereğince zaman planına sadık kalarak çalışmalar yürütürüz.
bizim Farklılıklarımız

Hizmet Alanlarımız

Önemsiyoruz, çocukların temel haklarına erişmesi için emek veren ekibi, danışmanları ve gönüllüleri ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, özel sektör, sosyal girişimler ve bireylere aşağıdaki alanlarda hizmet verir.

Sosyal Fayda için Tasarım Danışmanlığı

STK’lara Yönelik Ürün Geliştirme

Sosyal Proje Tasarımı ve Yönetimi

Çocuk, Yetişkinler ve Eğitmenler için Atölyeler

Görselleştirme Danışmanlığı

bizim Gönüllü

Nasıl Destek Olurum?

Çocukların temel haklarına eriştiği bir dünya hayalimize ortak olmak için:

Gönüllümüz olabilir,

Bağış yapabilir,

Hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Mesleğim Fayda Olsun

Kurucumuz Gözde’nin gönüllü olduğu bir projede farkettiği bir ihtiyaca mesleki bilgi birikimi ile yanıt bulma arzusu üstüne yolculuğumuz başladı.

Gönüllülüğün Önemi

Her bireyin kendini gerçekleştirmek istediği bir alan var, biz gönüllülerimizin kalbinden geçen ile ihtiyacımızı kesiştiriyoruz.

Çocuklar İçin

Sunduğumuz çözüm önerilerini çocuklar ve çocuk gelişim alanında çalışan uzmanlar ile bir araya gelerek test ediyoruz. Geri bildirimleri değerlendiriyoruz.