Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Nedir?

Sosyal Fayda İçin Tasarım

Toplumda farkına varmadığımız ihtiyaca yenilikçi çözümler getirmek adına bireysel olarak ne yapabileceğimizin keşfedileceği yetişkin veya eğitmen atölyesidir.

 

HEDEF

–  Yaratıcı düşünme becerisini geliştirme,

–  İhtiyaca yanıt verecek çözümü bulmak adına yenilikçi yöntemler geliştirme,

–  Problemi tanımlama becerisini geliştirme,

–  Empati aracılığıyla ihtiyaç tespiti, yorumlama ve içgörü belirleme,

–  Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretme,

–  Ürün, sistem ve iş modeli önerisini hedef kitleye sağladığı değer ve uygulanabilirlik özelinde değerlendirme,

–  Farklı disiplinlerden katılımcılar ile bir araya gelerek birlikte çalışma kültürünü deneyimleme,

–  Sistematik ve sonuç odaklı yaklaşım yöntemini deneyimleyecek bağlantıların paylaşılması hedeflenmektedir.

 

KURUM ÖZELİNDE FAYDA

Atölye, kurum bünyesinde farklı departmanlardan gelen katılımcıların birlikte çalışma kültürünü benimsemesini ve kurum içi iletişimin güçlenmesini sağlar. Multidisipliner ekip çalışması sayesinde katılımcılar yeni bir ürün gibi fiziksel çıktılar elde edebileceği gibi  hizmet, süreç, iş modeli gibi stratejik çözümler elde eder. Katılımcılar, tasarım odaklı düşünme yöntemini deneyimleyerek kurumun çalışma alanına yönelik sistematik ve sonuç odaklı bir yaklaşım edinir.

 

ORTAM VE EKİPMAN

–  Katılımcılar için daire şeklinde oturma düzeni istenir.

–  Sunum yapmaya olanak tanıyacak laptop, projeksiyon ve ses sistemi istenir.

–  Sunum tahtası, postit ve çeşitli kalemler istenir.

–  Katılımcıların kendine iyi geldiğini düşündüğü bir objeyi yanlarında getirmeleri istenir.

–  En az 20, en fazla 30 kişi olması uygundur.

–  Atölye ortalama 1,5 saat sürer.

 

YÖNTEM

Katılımcılar kendilerini getirdikleri objeler aracılığıyla ifade edeceklerdir. Müzik, boya, objeler birer araç olacak, bireysel ve grup içinde ilerlenen bir akış olacaktır.