Yazılarımız

Oyun Engel Tanımaz

Oyun Engel Tanımaz

Pozitif yönde gelişmiş bir ruhsal durum, kişinin sosyal, bilişsel ve hatta bedensel olarak olumlu gelişim göstermesindeki en önemli rolü oynar. Bu her yaştaki insan için geçerli olduğu gibi, gelişim dönemindeki çocuklar için daha büyük önem taşır.
Bizim için yeryüzündeki her çocuk eşit, eşsiz ve biriciktir. Her çocuk başka hiç bir sıfat yüklenmeden sadece çocuk olduğu için koşulsuz sevilmelidir.
Çocuklar, kendi yeteneklerini etkileyebilecek çeşitli özel durumlara sahip olabilirler. Şiddeti hafiften derinlere kadar değişebilir. Fiziksel, entelektüel veya duygusal olabilir. Özel durumu olan çocuklar, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek davranışlarda bazı kısıtlıklar ve zorluklarla karşılaşırlar. Çocukların çevresiyle bağ kurmasını zorlaştırabilir. Çocuklukta ve yetişkinlik yıllarında duygusal ve davranışsal sorunlara neden olabilir. Doğuştan ya da sonradan edinilen bir engel, çocuğun sorgulayacağı bir neden olarak hayatındadır. Bu sorgulamaya alacağı yanıt çocukta özgüven kaybına, korkuya, kaygıya ve depresyona neden olabilir. Engelin fark edilmesi ve çocuk için fayda odaklı bir çözüm önerisine ulaşılmasında oyun sonsuz bir güce sahiptir.
Oyun, tüm çocuklar için önemlidir. Oyun oynamak, duyguların ifade edilmesini, becerilerin gelişmesini, iletişimin güçlenmesini sağlayan, her çocuğun olduğu gibi özel durumu olan çocukların da sosyal-duygusal, bilişsel ve nörolojik gelişimi için eşsiz bir araçtır. Her çocuk, oyun yoluyla kendini keşfeder. Yapabildiklerinin ve yapamadıklarının farkına varır, problemlerine sağlıklı çözümler bulur ve bu sayede kendi içinde sorunlarını çözümleyebilir. Sahip olduğu özelliklerin gücünü keşfeder, farkındalığı artar. Değerli ve önemli olduğunu hisseder. Sosyal ilişkilerinde karşılaşabileceği sorunlarına oyun sayesinde hazırlık yapmayı öğrenir ve kendine özgü çözüm yolları üretir.

Oyun Engel Tanımaz

Oyun Engel Tanımaz

Özel durumu olan çocuklarda zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak yaşadıkları güçlükler nedeniyle en çok özgüvenlerinin azaldığını ve sosyal uyumlarının bozulduğunu gözlemleriz. Oyun sayesinde çocuklar özgüvenlerini artırır, yetersizlik hislerini onarır ve sosyal anlamda uyumlarını geri kazanırlar.
Toplum olarak yapılması gereken “sen farklısın” algısının dışına çıkılarak, özel durumu olan çocukların yaşamlarına katkı sağlamak, onlara değerli ve önemli olduklarını hatırlatmak, oyun oynamaları için alan tanımak ve duygularını ifade etmelerine olanak sağlamak için çalışmalıyız. Duygusal-sosyal, bilişsel, kısacası bütünsel bir bakış açısı ile gelişimlerine katkıda bulunmalıyız.

Related Posts