Yazılarımız

Zihnin Dili Kitaptır

Zihnin Dili Kitaptır

‘’Masal dinlememiş çocuklar, büyüyünce kediyi bile cetvelle çizer’’ der  Cemal Süreya ve masalların, çocuk kitaplarının hayal gücüne etkisine vurgu yapar. Kitapların sayısız faydalarından yalnızca biridir hayal gücünü geliştirmek. Çocuklar, kitap sayesinde, düşünme, problem çözme, dinleme, tahmin etme becerilerini, yaratıcıklıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olur, günlük olaylar hakkında deneyim kazanırlar. Kitap okundukça ya da okudukça kelime dağarcığı gelişen, kendini ve çevresini keşfetme imkanı bulan çocuk, duygularını ve düşüncelerini daha kolay ifade eder, sosyal ve akademik alanlarda güçlenir.  Teknoloji ile erken yaşta tanışançok fazla uyarıcı ile karşılaşan çocukları, kitapların renkli dünyalarıyla tanıştırmak kolay olmasa da düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırt edebilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması adına çaba sarf etmek gerekmektedir. Okuma alışkanlığına yönelik literatürde çeşitli çalışmalar bulunmakta ve bu çalışmaların büyük çoğunluğunda, okuma alışkanlığına ilişkin olumlu tutum geliştirme ile kitapları erken yaşta keşfetmeye aile tarafından kitap okunması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu nedenle, son TÜİK verilerine göre, kitap okumaya günde sadece 1 dk. ayıran ülkemizin, kitap okuma oranını arttırabilmek ve kitap okumanın sayısız faydasından yararlanabilmek adına, kitap sevgisi aşılamak için çocuklarla kitapları küçük yaşta tanıştırmak, kitapları yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için rehber olmak bizim temel hedeflerimizden olmalı. Ebeveynlerin çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmada model olması, okuma saati yaratması, kitaplar hakkında sohbetler etmesi, çocuğun öyküler hakkında sorduğu soruları dikkatlice cevaplamasıçocuğun kendi yarattığı hikâyeleri anlatması için fırsatlar yaratması, evde küçük de olsa bir kitaplık ya da kitap kutusu/alanı oluşturmasıçocuğun ilgi alanına uygun kitaplar seçmesi ya da onun seçmesine rehber olmasıçocukla birlikte kütüphane ziyaretleri yapmasıçocuğun kitaplara karşı olumlu tutum oluşturmasına yardımcı olacaktır. 

Çocuğunuzun kitapları sevmesi dileğiyle. Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun… 

Yazı için gönüllümüz Pelin GÜLLÜ’ye teşekkür ederiz.

Kaynakça
Başkent ÜniversitesiEğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü. (2010) Aile ve Toplum Yıl: 6 (22)
Yılmaz, Erol. (2004). Çocuk ve kitap nasıbuluşturulurÇoluk Çocuk Dergisi 40, 21. 
Demircan, D. 2006 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 12-27.TÜBİ̇TAK Çocuk Kitaplığı Dizisindeki Kitapların Dış Yapısal ve İ̇ç Yapısal Olarak İ̇ncelenmesi

Zihnin Dili Kitaptır

Zihnin Dili Kitaptır

Related Posts