Bizden Haberler

Önemsiyoruz Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Önemsiyoruz Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet                                                                      Tarih:02.03.2021

Derneğimizin 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2021 Cumartesi günü, saat 14:00 – 16:00’da Kilit Taşı Tasarım – Atatürk Oto San. Sitesi 2. Kısım 27. Sok. No:1113 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Bu tarih ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı, 29 Mart 2021 Pazartesi günü aynı yerde ve 18:00 – 20:00’da yapılacaktır. 

Bu nedenle katılımınız ve desteğiniz bizi güçlendirecektir.

En iyi dileklerimizle bilgilerinize sunar, teşriflerinizi bekleriz. 

Saygılarımızla,

Önemsiyoruz Derneği

Yönetim Kurulu

ÖNEMSİYORUZ DERNEĞİ  OLAĞAN 1. GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış,
 2. Başkanlık Divanı’nın oluşturulması,
 3. Saygı duruşu,
 4. Başkanlık Divanı’na toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
 5. 2019 yılı ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 6. 2020 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
 7. Mevcut Yönetim Kurulu aklaması,
 8. Tüzük değişikliği,
 9. Tüzüğün 1, 3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.17, 5.18, 5.26, 6.1, 6.4, maddelerinin tadil edilmesi değişikliği ve tüzüğe yeni 2 madde eklenmesi (37,38)
 10. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için adayların belirlenmesi,
 11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, (Gizli oylama)
 12. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, (Açık oylama)
 13. Dilek ve temenniler,
 14. Kapanış.

Bir cevap yazın