Hesap adı: Önemsiyoruz Derneği Iban: TR41 0006 7010 0000 0058 9656 60

Bir zamanlar gökte mavi bir nehir yeryüzünde ise altın bir nehir akarmış. Yeryüzünde gezen tanrılar, bu mavi nehirle altın nehir arasındaki geçişi Ejderha Kapısı adı verilen bir şelale ile kapatmışlar. Altın nehirde yüzenlerin en güzelleri ise Koi balıklarıymış. Koilerden en

Good4Trust.org iyiliklerin paylaşıldığı, kendi seçtiğimiz sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu ve güvenilir üreticilerden aldığımız hizmet ve ürünlerle onları güçlendirdiğimiz, birbirimize ilham verdiğimiz bir sosyal paylaşım ve etkileşim platformu.Üreticisi olduğumuz Good4Trust 15 Nisan’da eş zamanlı olarak Impact Hub İstanbul ve Originn

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Katılım Hakkı eğitim dizisinin katılımcılarından biriyiz. Katılım Hakkı Eğitimi STÖ’lerin katılım hakkının çeşitli boyutları konusunda bilgi birikimlerini ve karar alma