Bizden Haberler

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı kapsamında Handan Temeltaş ve Ayşegül Ataman Scharnin yürütücülüğündeki “Tasarım için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı” katılımcısı olduk. Her katılımcının tasarımcı kimlikleriyle kurguladıkları girişimler, Alex Osterwalder ve Eric Ries tarafından oluşturulan “Yalın Girişimcilik” akımında önemli yer tutan Kanvas İş Modeli olarak sunuldu. Çalıştay sonunda, her katılımcı bu kez yatırımcı kimliğine büründü, sembolik yatırımlar yaptı.

Müşteri Segmenti, Değer Önerisi, Kanallar, Müşteri ilişkileri, Gelir modeli, Temel faaliyetler, Temel kaynaklar, Temel ortaklıklar ve Gider yapısı olarak belirtilen dokuz başlığın doldurulmasıyla hazırlanan ve her şeyi bir arada görmeyi sağlayan bu iş modelini, Önemsiyoruz olarak Sosyal Girişimci ve Tasarımcı yaklaşımıyla hazırladık.

Tasarımcının ruhunda olan yenilikçilik ve sorun çözme kabiliyetlerini, toplumsal fayda yaratma amacıyla kullanmak istediğinde ortaya meler çıkabileceğini ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gördük. Yatırımcıların kâr elde etmek ve kârı ortaklarına dağıtmak içgüdüsünden uzaklaşarak, elde ettiği kârı toplum yararına kullanmasının, sosyal sorumluluk kampanyası değil, ana misyonunu oluşturan sosyal girişimcilere yatırım yapması için çağrıda bulunduk.

Önemsiyoruz olarak hazırladığımız, Kanvas İş Modeli kapsamındaki başlıklara yaklaşımımız, kâr amacı güden girişimcilerden farklı oldu. Ticari anlamda müşterisi olmayan girişimimizle özel durumu olan çocuk gruplarını tek tek tanımak, çalışma hacmimizi büyütürken onların özel ihtiyaçlarını hassasiyetle tespit etmek önemli. Tasarım disiplinin bize verdiği ürün geliştirme motivasyonumuzu, çocukların hayatında oyuncakla bir etki (pediatrik gelişim, sosyal beceri, eğitim, eğlence) yaratma çabasıyla birleştirip, paydaşların ve faydalanıcıların kolektif bir çalışma ortamında bir araya gelmesini amaçlıyoruz.

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Kanvas’ta Yatırımcıların Tercihi: Önemsiyoruz

Bu doğrultuda; tasarımcılar, sivil toplum kuruluşları, psikologlar, sosyologlar, kamu ve özel kuruluşlar, öğrenciler, anneler bir arada çalışıyor. Gerekli insan kaynağının yanında ihtiyaç olan somut kaynakların temini, sponsorluklar, bağışlar, fonlar ile tasarımın yanında üretim için atölye çalışmaları yürütülecektir.

Ele aldığımız her çocuk grubunun ihtiyaçları düzenli aralıklarla kontrol edilecek, ürünlerimizin etkisini ölçülecektir. Sabit ve değişken maliyet saptanması yapılacaktır. Ürünlerin teslimi için ihtiyacı olan çocuk gruplarına göre strateji belirlenecektir. Haberler, yayınlar aracılığıyla kamuoyu oluşturulacaktır.

Hazırladığımız Kanvas İş Modeli, UTAK 2016 bünyesinde yaptığımız sunum ile çalıştay kapsamında sembolik yatırımcı olan katılımcıların en yüksek yatırım yaptığı ikinci girişim olduk. Yatırımcıların, şirketlerin sosyal fayda için tasarlanan ürünlerin bir başkasının yaşamına katkı sağlaması için girişimcileri destekleyeceğine inanıyoruz.

Bir yanıt yazın