Bizden Haberler, Genel

STGM’nin Yürüttüğü Katılım Hakkı Eğitiminin İkinci Bölümü Tamamlandı

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Katılım Hakkı eğitim dizisinin katılımcılarından biriyiz. Katılım Hakkı Eğitimi STÖ’lerin katılım hakkının çeşitli boyutları konusunda bilgi birikimlerini ve karar alma süreçlerine katılım kapasitelerini artırmayı, ikinci eğitim Araştırma, Savunuculuk ve Katılım Eğitimi katılım aracı olarak bu konularda STÖ’leri güçlendirmeyi ve üçüncü eğitim ise STÖ’lerin iletişim araçlarını katılım için etkin bir şekilde kullanabilmelerine destek olmayı hedefliyor.

Eğitimin ikinci bölümü 10- 13 Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Eğitimin ilk günü “Savunuculuk Nedir?” ve “Kampanya” oturumları gerçekleşti. Savunuculuk ve kampanya yönetimi faaliyetleri birçok boyutu bakımından tartışıldı. Eğitimin ikinci gününde “Sivil Toplum için Lobi Teknikleri” oturumunda savunuculuk faaliyetleri kapsamında kullanılacak lobi teknikleri konusunda bilgi ve deneyim paylaşımına yer verildi. “Savunuculuk ve Bilginin Kullanımı” oturumunda savunuculuk faaliyetleri kapsamında bilgiye erişim ve bilginin kullanımı konusunda teknikler aktarıldı. “ Kanıt Temelli Savunuculuk ve Araştırma Teknikleri” oturumunda ise savunuculuk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalardan elde edilen verilerin nasıl ve hangi yöntemlerle bilgiye dönüştürüleceği ve bu sayede nasıl kanıt temelli savunuculuk yapılacağı konuları üzerinde duruldu. Eğitimin üçüncü gününde “Toplumsal Hareketlerin Eylem Repertuvarı” oturumu gerçekleşti. “STÖ’ler için Savunuculuk ve Zorluklarla Baş Etme Kapasitesi” oturumunda travmatik saha deneyimleri ve zorluklarla baş etme kapasitesi üzerinden deneyim odaklı bir sohbet gerçekleşti. Eğitimin son gününde savunuculuk faaliyetlerinin stratejik plan ve eylem planına dönüştürülmesi üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim süresince savunuculuk ilişkin teorik ve pratik bağlamda bilgi edindik. Bedensel ve zihinsel egzersizler ile kendimize ve çalıştığımız alana dair farkındalık edindik. Eğitimin üçüncü bölümü ise, “İletişim Araçları” odağında 8- 11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek.

Bir yanıt yazın